Het Nationale Gesprek heeft de ANBI status per 8 juni 2017.

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Dat betekent dat er fiscale voordelen zijn bij financiële steun aan de stichting.
Zie belastingdienst (klik) ;

Gegevens voor ANBI Status:

  • Naam instelling: Stichting Het Nationale Gesprek;
  • RSIN nummer: 857650191;
  • KvK-nummer 68923929

  • Contactgegevens: Mr. A.H.L. Westerouen van Meeteren , Prinsengracht 1115K, 1017JJ Amsterdam (stichtingsbestuur);

  • Doel Stichting: Het doel van de stichting is om, met uitsluiting van een winstoogmerk, mensen vanuit verschillende achtergronden die in eenzelfde gemeente/regio leven met elkaar in verbinding te brengen. De stichting organiseert daartoe “kennismakingsgesprekken” tussen mensen met een verschillende achtergrond en leefwijze, zodat men op basis van eigen ervaring een beeld krijgt over anderen en over zichzelf;

  • Beleidsplan: voor 2020 en 2021 is een nieuw beleidsplan in wording.

  • Bestuurssamenstelling: Voorzitter A.H.L. Westerouen van Meeteren, Penningmeester: H. Schaeffer, co-Secretaris: A. van der Jagt, co-secretaris: S.H. de Winter.

  • Beloningsbeleid: De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte onkosten die gestaafd moeten worden met bewijsstukken.


  • Financiële verantwoording afgelopen boekjaar: nog niet beschikbaar wegens korte bestaan van de organisatie.

  • De initiatiefnemers van Het Nationale Gesprek hebben ieder een bedrag van euro 100,- bijgedragen om de beginkosten te dekken.