Doet uw gemeente mee aan Het Nationale Gesprek?
 
Namens het bestuur van de Stichting Het Nationale Gesprek roepen wij u op om dit in de komende raadsperiode samen met ons mogelijk te maken.
 
Doel: mensen met elkaar in gesprek te brengen die elkaar normaal nooit zouden ontmoeten
maar die wel meningen en oordelen over elkaar hebben.
Mensen laten ontdekken met wie ze samen in een buurt, wijk, dorp, stad of gemeente wonen.
 
Daarom deze brief, niet toevallig kort na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018.
Straks is er een nieuwe Raad en volgen formatiebesprekingen voor een nieuw College.
Ook in het beleidsprogramma 2018-2022 van uw gemeente zal sociale cohesie ongetwijfeld weer een belangrijk thema zijn.
Samenbinden in plaats van uitsluiten.
Daarbij kan Het Nationale Gesprek een katalyserende rol spelen. 
 
Wij vormen een landelijk initiatief van MfN-registermediators.
Ruim honderd goed opgeleide en ervaren mediators verspreid over het hele land staan klaar om in verschillende gemeenten Het Nationale Gesprek te begeleiden.
Als mediators willen wij op deze wijze een bijdrage leveren aan het overbruggen van de kloof die in onze samenleving is ontstaan.
Ons vak is mensen met elkaar in gesprek brengen. Die expertise stellen wij graag beschikbaar, omdat wij ons maatschappelijk betrokken voelen.
 
Wij richten ons tot u, als burgemeester en verbinder van beroep, om Het Nationale Gesprek in uw gemeente te faciliteren.
Uw collega burgemeesters in de gemeenten Gouda, Wassenaar, Helmond, Bergen op Zoom, Moolenwaard, Zwijndrecht en Kampen gingen u voor.
Zij nodigden inwoners van de gemeente uit voor een gesprek op basis van een aselecte streekproef uit het bevolkingsregister.
Een gesprek met elkaar, zonder gemeentelijk of inhoudelijk thema. Gewoon kennismaken van mens tot mens.
MfN registermediators hebben de gesprekken begeleid in kleine groepen.
In 2018 zullen o.a. de burgemeesters van Haarlem en Utrechtse Heuvelrug
Het Nationale Gesprek in hun gemeenten faciliteren.
 
Wij zouden na de verkiezingen graag een afspraak met u willen maken om over ons project te vertellen.
Hoe zou, samen met u, Het Nationale Gesprek ook in uw gemeente georganiseerd kunnen worden met behulp van mediators uit uw gemeente of regio?
 
Leden van het bestuur van de Stichting Het Nationale Gesprek