Stacks Image 46
Het Nationale Gesprek is een initiatief van mensen die Het Gesprek zien als de enige uitweg uit menselijke tweespalt Zij startten dit initiatief met dit voor ogen: bijdragen aan een samenleving waarin conflicten en botsingen niet met scheldpartijen, de vuist of de knuppel (of erger) worden beslecht, maar met een eerlijk, open, misschien stevig gesprek.

Het belangrijkste is elkaar te leren kennen. Iets te weten komen over wat de ander bezig houdt: zorgen, verdriet, plezier, ambitie. Als we elkaar niet kennen, als we geen enkel contact met elkaar hebben, dan worden we vreemden voor elkaar. En onbekend maakt onbemind.

Het Gesprek bestaat uit een serie bijeenkomsten van ca. 2 uur, van uiteenlopende groepen inwoners van Nederland.
De gemeente werkt mee, maar draagt geen verantwoordelijkheid. Zij nodigt uit en verzorgt de lokatie, de koffie en thee.

Het gesprek wordt geleid door onpartijdige, professionele gespreksleiders. Ze werken vrijwillig. Ieder komt aan het woord.
Centraal staat de ontmoeting van mensen die elkaar waarschijnlijk nooit zouden tegenkomen. We zoeken samenwerking met gelijkgezinde initiatieven.

Na een grondige voorbereiding startte het Nationale Gesprek in januari 2016 een pilot in twee gemeenten: Gouda en Wassenaar. De resultaten waren verrassend goed. De deelnemers stelden de bijeenkomsten op prijs en waren verrast door de intensiteit van de gesprekken. 

Daarna volgden gesprekken in Helmond, Bergen op Zoom, Kampen, Molenwaard en Zwijndrecht

In 2018 en 2019 vonden de gesprekken plaats in Haarlem en Utrechtse Heuvelrug. Met andere gemeenten vindt overleg plaats.

Door Corona (Covid-19) staan de gesprekken tijdelijk op halt. Zodra we weer makkelijker bij elkaar kunnen komen starten we de gesprekken weer op.


Het initiatief wordt ondersteund door het bestuur de Mediators Federatie Nederland (MfN), door het bestuur van Nederland MediatorsVereniging (NMV) en gestimuleerd door het Nederlands Genootschap van Burgemeesters.