Stacks Image 46
Het Nationale Gesprek is een initiatief van onafhankelijke professionele Mediators (allen geregistreerd bij de Mediators Federatie Nederland). Zij startten dit initiatief met dit voor ogen: bijdragen aan een samenleving waarin conflicten en botsingen niet met scheldpartijen, de vuist of de knuppel (of erger) worden beslecht, maar met een eerlijk, open, misschien stevig gesprek.

Het belangrijkste is elkaar te leren kennen. Iets te weten komen over wat de ander bezig houdt: zorgen, verdriet, plezier, ambitie. Als we elkaar niet kennen, als we geen enkel contact met elkaar hebben, dan worden we vreemden voor elkaar. En onbekend maakt onbemind.

Het Gesprek bestaat uit een serie bijeenkomsten van ca. 2 uur, van uiteenlopende groepen inwoners van Nederland.
De gemeente werkt mee, maar draagt geen verantwoordelijkheid. Zij nodigt uit en verzorgt de lokatie, de koffie en thee. De Burgemeester opent soms de avond en trekt zich daarna terug. Inhoudelijk heeft de gemeente geen bemoeienis.

Het gesprek wordt geleid door onpartijdige, professionele gespreksleiders. De Mediators die zich hiervoor inzetten werken vrijwillig.
Ieder komt aan het woord.
De groepen worden soms aselect geselecteerd uit de gemeentelijke basisadministratie. Maar we kunnen ook op andere manieren de mensen uitnodigen.
De deelnemers bepalen de gespreksonderwerpen. Centraal staat de ontmoeting van mensen die elkaar waarschijnlijk nooit zouden tegenkomen.
We zoeken daarbij samenwerking met gelijkgezinde initiatieven.

In 2020 gaan we dus op zoek naar partners en bevriende organisaties. Eendracht maakt sterk. Ook zullen we initiatieven nemen op de actualiteit. Conflicten worden soms zo scherp dat geweld dreigt, daar willen we helpen.
150 goed opgeleide mediators staan klaar om deze gesprekken te begeleiden.


Het initiatief wordt ondersteund door het bestuur de Mediators Federatie Nederland (MfN), door het bestuur van Nederland MediatorsVereniging (NMV) en gestimuleerd door het Nederlands Genootschap van Burgemeesters.