Twee Burgemeesters aan de wieg van dit initiatief


3AEA65D0-E2B1-4D30-B35C-12F8157CB5D0

Milo Schoenmaker, burgemeester van Gouda, op 29 januari 2016 over Het Nationale Gesprek

“ Het lijkt er op dat er minder contact is tussen mensen en dat men minder tijd voor elkaar heeft ”. "Je kunt weliswaar niet generaliseren, maar het is wel een tendens die niet tegen te houden is. Juist daarom is het goed mensen bijeen te brengen om de dialoog met elkaar aan te gaan en te horen wat hen beweegt ”. Dit antwoord geeft Milo Schoenmaker, burgemeester van Gouda, op de vraag wat voor hem de reden is om als eerste gemeente in Nederland aan het Nationale Gesprek een platform te bieden. Milo Schoenmaker is blij met de positieve reacties van de 26 burgers, die aan het gesprek op 12 januari 2016 hebben deelgenomen. Dit is voor hem een reden te meer om ook in de toekomst deze gesprekken te faciliteren. Hij vindt het belangrijk dat deze gesprekken hetzelfde effect hebben als een steen die in het water wordt gegooid: steeds meer mensen zullen er bij betrokken moeten worden. Een van de ideeën, dat hij oppert is om de eerste groep deelnemers opnieuw uit te nodigen en die iemand anders te laten meenemen. Hiermee kan worden voorkomen, dat het nationale gesprek een incident blijft, waardoor het uiteindelijke doel ervan, namelijk de kloof tussen mensen kleiner te maken, uit het zicht blijft. De burgemeester geeft het advies om het onderscheidende karakter van het Nationale Gesprek te benadrukken. Anders dan andere initiatieven in Gouda en elders die op inhoudelijke thema’s zijn gericht is het Nationale Gesprek bedoeld om met elkaar vrijelijk kennis te maken, naar elkaar te luisteren en te horen wat de ander beweegt. De mediator is daarbij in zijn rol als begeleider van groot belang.


1FAA782F-4325-4D32-928F-7334FEFD4C35Burgemeester Elly Blanksma- van de Heuvel van Helmond over verbinding
Pitch tijdens het congres van de Mediators federatie Nederland-MFN op 17 november 2016 in ’t Spant in Bussum


We leven in een samenleving waarin vraagstukken als integratie, ontwrichting en solidariteit steeds meer centraal staan. Hoe geven we onze maatschappij vorm en welke rol spelen verschillende individuen daarin? We lezen en horen de laatste tijd veel over een kloof in de samenleving, over een verwijdering tussen bevolkingsgroepen en de uitdagingen die dat met zich meebrengt. Voor mij als burgemeester zijn die uitdagingen bijzonder herkenbaar. De verkiezingsuitslag in de Verenigde Staten heeft veel emoties en reacties teweeg gebracht. Daarbij lijken de VS misschien ver weg, maar ook dichtbij huis zie ik voorbeelden van hoe mensen in de samenleving niet langer écht sámen leven.
Met “rot op” kom ik als burgemeester niet weg. Ooit heb ik een cursus mediation gevolgd. De belangrijkste les daarin: spreek en handel waardevrij. Probeer niet van tevoren al te veel een mening over een situatie te hebben. Dat komt me goed van pas. Als burgemeester ben je immers toch een beetje de mediator van de stad. Je hoeft maar naar de gemiddelde profielschets van een burgemeester te kijken, en je ziet het meest gebruikte woord: verbinder. In de basis heb ik interesse in wat mensen bezig houdt, wat mensen drijft. Vanuit die intentie wil ik verbindingen leggen. Uit een recent onderzoek is gebleken dat de burgemeester binnen het openbaar bestuur het ambt is dat het meeste vertrouwen krijgt van de bevolking. Dat is een mooi gegeven, maar stelt ons tevens voor een grote uitdaging. Immers, dat vertrouwen verplicht ons om de verdeeldheid in de stad tegen te gaan.
Vandaar ook dat ik zo enthousiast ben over Het Nationale Gesprek. Een mooie impuls om nieuwe verbindingen te creëren. In Helmond hebben we inmiddels twee bijeenkomsten gehad, beide met een eigen dynamiek en in het voorjaar van 2017 staat de derde gepland. Ik durf te zeggen: het is bij ons een succes. Niet vanwege de massale opkomst, want het vergt veel inzet om voldoende mensen enthousiast te krijgen. Wel vanwege de gesprekken en het contact dat wordt gelegd.
Eens te meer blijkt: iedereen heeft een verhaal, iedereen is interessant.
Misschien lijken het druppeltjes op een gloeiende plaat, maar ik ben ervan overtuigd dat elk initiatief een beetje helpt. Via Het Nationale Gesprek laten we de dialoog terugkeren in onze stad. Dat is niet alleen voorbehouden aan Helmond. Daarom doe ik een beroep op mijn collega-burgemeesters. Omarm ook het initiatief van Het Nationale Gesprek en blijf je – onder meer op die manier – inzetten voor de verbinding!


Comments