Piet Jeuken bij boekpresentatie Wanda Everts (13-1-2017, Zwolle)Ik wil graag iets over
Het Nationale Gesprek zeggen.
Initiatiefnemer Hein van Meeteren, hier aanwezig, schreef ruim een jaar geleden een manifest, samen met Steven de Winter.
Het was een oproep aan mediators om in actie te komen, na bloedige aanslagen in verschillende Europese steden.
Er is namelijk iets fundamenteels aan de hand.
Ook in Nederland.
Wij zijn een rijk en welvarend land.
Maar de rijkdom is niet goed genoeg verdeeld.
Er groeit een tweedeling.
Er is een groeiende onvrede bij een groep in de bevolking die achterblijft, zich miskent voelt, weinig opleiding heeft genoten, onvoldoende kans krijgt op de arbeidsmarkt.
De ontevredenen wijzen de beschuldigende vinger wijzen naar anderen die de schuld krijgen: de elite die teveel naar zich toehaalt en de migranten.
Het debat is niet OENIG (OEN=open, eerlijk en nieuwsgierig).
OMA roert zich geweldig (OMA=Opvatting, Mening en Advies).
En ANNA is in geen velden of wegen te bekennen (Anna=Altijd Nagaan, Nooit Aannemen).
Na het verschijnen van het manifest is er een Initiatiefgroep van negen mediators gevormd voor
Het Nationale Gesprek.
Wanda en ikzelf horen daarbij, evenals de genoemde schrijvers van het manifest.
Wij stimuleren Nederlandse burgemeesters om een representatieve steekproef te trekken uit het bevolkingsregister boven 18 jaar.
En burgers vanuit alle bevolkingsgroepen van hun gemeente uit te nodigen voor een gesprek.
Met als enig doel om kennis met elkaar te maken.
Vanuit de groeiende constatering dat verschillende bevolkingsgroepen elkaar niet meer ontmoeten maar wel meningen over elkaar hebben.
En dat bedreigt de sociale samenhang.
HNG is dus een initiatief met een rijk ANNA en NIVEA gehalte, in de taal van Wanda. (NIVEA=Niet Invullen Voor Een Ander).
Het Nationaal Gesprek is een basisinitiatief van mediators dat door Nederlandse burgemeesters gefaciliteerd wordt.
Zij nodigen de deelnemers uit, begroeten hen en vertrekken daarna, als illustratie dat het geen bestuurlijk initiatief is.
Zij laten de begeleiding van
Het Nationale Gesprek over aan onafhankelijke mediators die dit op vrijwillige basis doen als hun maatschappelijke bijdrage.
In een vijftal gemeenten Gouda, Wassenaar, Bergen op Zoom, Helmond en Kampen hebben deze gespreken al plaats gevonden.
Velen zullen volgen.
In de gemeente Helmond zaten o.a. bijeen een jonge vrouw met hoofddoekje van Marokkaanse afkomst, vier kinderen, vlekkeloos Helmonds pratend en actief sportend. Naast haar zat een ouder echtpaar uit een zgn. betere wijk en een man die na een scheiding aan de drugs raakte en twee jaar op straat leefde.
Deze mensen zouden elkaar nooit ontmoet hebben.
Tijdens de gesprekken blijkt het verlangen naar de menselijke maat in hun leven en naar verbinding.
Ze wijzen misschien snel naar anderen om in actie te komen zoals de gemeente. Maar ze kijken ook naar zichzelf en geven zichzelf als huiswerkopdracht:
 • -Minder snel oordelen
 • -Elkaar begroeten,
 • -Klein gesprekje voeren b.v. aan de kassa van de supermarkt
 • -Attent zijn voor anderen
 • -Afspraken nakomen
 • -Aandacht voor je buren
 • -Omgaan met andere culturen
 • -Oogcontact maken
 • -Grenzen van tolerantie aangeven
 • -Duidelijk zijn
 • -Elkaar aanspreken op gedrag

Dames en heren,
Het Nationale Gesprek beoogt om bij te dragen aan nieuwe verbinding tussen mensen in onze samenleving.
Met kleine maar essentiële stappen om wederzijds respect en belangstelling voor elkaar te stimuleren.
Op
www.hetnationalegesprek.nl vindt u er meer informatie over.
En nu op naar de presentatie van het boek van Wanda
Elegant Beïnvloeden.
Comments