Welkom bij Het Nationale Gesprek!
Wij Nederlanders kletsen wat af. Maar voeren we wel echte gesprekken?
De meningen en oordelen vliegen ons om de oren. Twitter, Facebook, de columnisten in de krant en in de talkshows…
De initiatiefnemers van Het Nationale Gesprek hebben de visie dat het belangrijk is om echt met elkaar in gesprek te gaan, en dat dan pas een oordeel mogelijk is. Gewoon een goed gesprek met elkaar voeren. Elkaar leren kennen. Het maakt het ook makkelijker een oordeel over iemand te vormen.
Onbekend maakt onbemind, maar elkaar de hemd van het lijf vragen kan het beeld behoorlijk veranderen…
Dit geldt vooral voor mensen die elkaar nooit zouden spreken of tegenkomen. Dan wordt het spannend. Een avontuur.

Welkom bij Het Nationale Gesprek!

Verder moeten wij als burgers uit onze comfortzones stappen en praten met mensen die we normaal niet spreken. Barack Obama zei het al in zijn laatste toespraak als president van de Verenigde Staten: kom achter je computer vandaan, ga in discussie met vreemden. Dat is de manier waarop we segmentatie van de samenleving kunnen overwinnen.'
Jan-Werner Müller, Financieel Dagblad 27 februari 2017

Ons initiatief wordt gedragen door onbetaalde vrijwilligers. Alles wordt uit eigen zak betaald. Als u ons wilt steunen met een financiële bijdrage, dan zijn we u erkentelijk.
Of doe actief met ons mee en organiseer Nationale Gesprekken in uw eigen buurt of omgeving, of in een Gemeente waar u belangstelling voor hebt…Vul dan hieronder uw naam en adres in…
Wij zoeken contact…Dank!